Preč sú však časy, keď sa ľudia po práci stretávali na drinkoch v mestách, hitom sú dobrovoľnícke teambuildingy. Firemné dobrovoľníctvo zažíva veľký boom. Myšlienka organizovať dobrovoľnícke teambuildingy vznikla v Bratislavskom dobrovoľníckom centre minulý rok, po tom, čo sa s požiadavkou nájsť dobrovoľnícku aktivitu pre kolektív ozývalo stále viac vedúcich zamestnancov. Mali záujem o manuálnu, jednodňovú pomoc neziskovým organizáciám. „Neziskovky potrebujú po zime zrevitalizovať okolie svojich zariadení, pohrabať starú trávu, ponatierať ihriská, ploty, alebo umyť okná,“ vysvetľuje Michaela Bagalová, PR manažérka Bratislavského dobrovoľníckeho centra. Teambuildingové aktivity pre pracovné kolektívy sú jednodňové a jednorázové. „Narastá však aj počet spoločností, ktoré majú záujem o dlhodobú spoluprácu, chcú dobrovoľníčiť raz mesačne, alebo raz kvartálne, “ dopĺňa M. Bagalová. Spoločnosť, ktorá má záujem o dobrovoľnícky teambuilding, má možnosť prihlásiť sa na dobrovoľnícku aktivitu, ktorú si sama vyberie. Okrem stručného popisu aktivity dostanú aj informácie, pre koľko ľudí je aktivita vhodná a v akom termíne. Pri samotnej realizácií majú dobrovoľníci zabezpečené vhodné podmienky pre výkon fyzickej aktivity, t.j. pracovné náradie a ochranné pomôcky. Taktiež sú poučení o BOZP. Najčastejšie majú o dobrovoľnícke teabuildingy záujem ľudia so sedavým zamestnaním, bankári, účtovníci, zamestnanci farmaceutických firiem, telekomunikácii alebo IT. (iH)