Bratislavské dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Bratislava Tourist Board rozbieha projekt Tourist Angels, v rámci ktorého budú dobrovoľníci na strategických turistických miestach v hlavnom meste pomáhať turistom dostať sa do cieľa. Poslaním tohto dobrovoľníckeho programu je mať v meste Bratislava dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí budú dušou mesta a v návštevníkoch zanechajú dobrý pocit z Bratislavy.  „Dobrovoľníci, ktorí sa do programu zapoja sa zdokonalia v cudzom jazyku, stretnú nových ľudí a získajú nové kontakty“, vysvetľuje Michaela Bagalová z centra. Program je ideálny pre študentov cestovného ruchu, ktorí zapojením sa do neho získajú cennú prax. V neposlednom rade budú mať dôležitú mienkotvornú funkciu, keďže budú turistom odporúčať miesta zo svojej vlastnej pozitívnej skúsenosti. Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka Tourist Angels musí mať viac ako 18 rokov a dobre poznať hlavné mesto, pamiatky, galérie, múzeá, divadlá ale aj kiná a reštaurácie. Mal by vedieť ako funguje MHD. Podmienkou je tiež znalosť anglického jazyka na úrovni B2, ďalší cudzí jazyk je výhodou. „Aktuálne hľadáme 2 dobrovoľníkov na 4 hodiny týždenne v období Veľkej noci od 19. – 22. apríla “,  upresňuje M. Bagalová.  Dobrovoľníci budú mať na sebe oblečené tričká označené logom Tourist Angels, kde „i“ bude cielene zvýraznené, aby evokovalo možnosť získať informácie, „information“ pre cudzincov. (iH)