Do legislatívy sme túto významnú pomoc pre rodiny zaviedli ešte koncom roka 2019 a ošetrovné sa malo vyplácať už od januára tohto roka. Koaliční poslanci však účinnosť tejto novinky posunuli na 1. apríl. Našťastie ju však nezrušili tak ako vláda už zrušila mnohé dobré opatrenia pre ľudí. Čo táto novinka prinesie? Rodinní príslušníci, ktorí sa budú doma starať o svojho príbuzného po návrate z nemocnice, budú môcť poberať dlhodobé ošetrovné až 90 dní. Sociálna poisťovňa im takto bude kompenzovať výpadok príjmu z práce v čase, keď sa budú starať o chorého člena rodiny. Ale čo je najdôležitejšie, vytvoria sa podmienky, aby mohol byť ťažko chorý v domácom prostredí so svojou rodinou. Predĺži sa aj krátkodobé ošetrovné, a to z 10 na 14 dní. Rodičia tak budú môcť zostať napríklad so svojimi chorými deťmi doma dlhšie. No a aby sme rodinám ešte viac pomohli, rozšíri sa aj okruh ľudí, ktorí môžu o túto dávku žiadať a o ktorých sa môžu príbuzní starať. Budú to aj starí rodičia, vnuci, vnučky či súrodenci. Toto je sociálna pomoc rodinám v ťažkých chvíľach.