Len je otázne, kto vytvorí a bude realizovať nový model politiky a v akom politickom systéme, lebo ten súčasný to asi neumožní.

 

Zastupiteľská demokracia nie vždy vyhovuje elitám, pre ktoré je príliš ťažkopádna. Ani bežnému občanovi ktorý pochopil, že už dávno to nie je systém, v ktorom je zdrojom štátnej moci ľud. Čo teda máme? Často sa stretávam s názorom, že máme plutokraciu, v ktorej moc sa sústredila v rukách niektorých oligarchov. Na realizáciu svojich záujmov potrebuje občas politikov, žurnalistov. Na to, aby sme sa vedeli správne rozhodovať, potrebujeme nedeformované informácie.

 

Ja osobne verím v tradičné hodnoty, v stáročia osvedčené modely správania, v silu rodiny, ale i širšieho spoločenstva, kde platí ústna dohoda a kde sa človek môže spoľahnúť na druhého. No viem, že to nestačí, aby sme prežili súčasné spoločenské zmeny.

 

Aby sme prežili, je žiadúce nastaviť sa na skutočné potreby ľudstva, štátu a voliť takých poslancov, ktorí pôjdu cestou záchrany ľudstva a možného rozkvetu. Na základe vedeckých záverov potrieb ľudstva. Koľko času máme na našu záchranu? Stačí jedna ekologická katastrofa jadrovej elektrárne (hoci uznávam využitie jadra), stačí gombík šialenca... Dôležitý je nadhľad. Všetky výzvy sú podľa môjho názoru nedosiahnuteľné, ak to nebudú chcieť aj samotní politici.