Starostu alebo poslancov obecných zastupiteľstiev si majú voliči vyberať v 17 obciach. Doplňujúce voľby sa dňa 15. mája majú konať aj v ďalších 19 obciach z dôvodu, že sa v niektorej obci nekonali alebo zanikol mandát poslanca či starostu bez náhradníka alebo sa opakujú pre vyhlásenie neplatnosti Ústavným súdom SR. Kandidáti na starostov a poslancov môžu podať svoje kandidátne listiny do 16. marca. (iH)