Ministerka vnútra Denisa Saková informovala, že pracujú na preventívnych opatreniach, ktoré si nevyžadujú legislatívnu úpravu. „Ešte nebudem konkretizovať, či bude, nebude zákon. Preberáme jednotlivé veci, ktoré vieme momentálne robiť preventívne na operatívnej úrovni, to znamená, že nevyžadujú legislatívnu zmenu. Ale nevylučujeme to, že v rámci priestupkovej agendy alebo vyšetrovania trestných činov bude prijatý nový zákon,“ uviedla ministerka. Rezort vnútra má v rámci prioritnej osi Operačného programu Ľudské zdroje rezortu práce a sociálnych vecí zameranej na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vyčlenených zhruba 280 miliónov eur na rôzne projekty. „Viažu sa na vybudovanie prístupu k pitnej vode, odpadové hospodárstvo, vybudovanie komunitných centier, prestupného bývania, materských škôlok a čiastočne aj školských zariadení. To je jedna časť,“ povedala D. Saková. Ďalšou sú skupiny rómskych spoluobčanov, ktorí pomáhajú dohliadať na verejný poriadok. (iH)