Výrazné výkyvy počasia ovplyvnili pestovanie repy a aj jej spracovanie v cukrovaroch. Aj napriek mimoriadne náročným podmienkam počas minulého roka si Slovensko naďalej zachová sebestačnosť v produkcii cukru. Fakt, že Slovensko ostáva naďalej sebestačné v produkcii cukru, je mimoriadne pozitívna správa pre viac ako 200 slovenských pestovateľov repy, pre jej spracovateľov – dva cukrovary a aj pre všetkých spotrebiteľov. Minuloročné výkyvy počasia totiž dali zabrať počas celej sezóny a zmarili v úvode sľubné vyhliadky na výbornú úrodu repy z hľadiska množstva a kvality. „Na jar sme mali extrémne sucho, ktoré znásoboval aj vietor vysušujúci pôdu. Práve táto kombinácia spôsobila, že cukrová repa veľmi zle vzchádzala. V priemere na jeden hektár sme je narátali len okolo 80 tisíc jedincov, čo je najmenej za posledných 10 rokov,“ uviedol predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska Róbert Kovács. Zlú jar vystriedalo na počasie priaznivé leto. Prechodne sa ukazovalo, že porasty cukrovej repy sa spamätali. Priaznivú úrodu po lete naznačovali najmä plochy, ktoré poľnohospodári zavlažovali. Karta sa však na jeseň obrátila. Výrazné zrážky a premočený terén znemožnili cukrovú repu plynule vyorať. Repa v pôde premokala, množstvo cukru sa v nej znižovalo. Keďže pestovatelia nemohli vojsť niekoľkotonovými strojmi do mokrého terénu, zber repy sa výrazne skomplikoval a spomalil. „Dodávky cukrovej repy meškali, pritom oba cukrovary potrebovali pracovať na plný výkon. Museli sme každý deň taktizovať, ako pri nižších dodávkach repy neprerušiť činnosť cukrovarov. Vďaka príkladnej spolupráci cukrovarov a pestovateľov sa nám podarilo nastaviť výrobu cukru tak, aby sme nemuseli dočasne prerušiť prevádzku ani v jednom cukrovare. To je jedným z úspechov tejto kampane,“ zdôraznil predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku a zároveň predseda predstavenstva cukrovaru v Trenčianskej Teplej – Považský cukor, a.s. Michal Abelovič. (iH)