Thomas Mann (1856-1941) bol významný britský odborár. Stal sa úspešným organizátorom a populárnym rečníkom v rámci hnutia práce.

 

Mann bol zakladajúcim členom Nezávislej strany práce (Independent Labour Party) a ako hlboko veriaci sa aktivizoval aj v rámci "Cirkvi práce" (Labour Church). Cieľom tejto „cirkvi“ bolo dosiahnuť socializmus založený na spravodlivosti a láske. Texty piesní niesli posolstvo v tomto duchu: láska k vlasti, k obyčajnému pracujúcemu, Bohu a o nádeji na obzore.