Súčasné znenia ZVO ich totiž núti obstarávať za najnižšiu cenu bez ohľadu na kvalitu. Už dnes síce zákon umožňuje využitie tzv. „MEAT“ kritérií vo verejnom obstarávaní, teda kritérií, ktoré umožňujú použiť v obstarávaní aj iné ako cenové parametre. Avšak pre školy a ich zriaďovateľov je tento postup, vzhľadom na povahu ich fungovania, príliš komplikovaný. Návrhom IstroAnalytica by sa do školských jedální dostali nielen zdravé lokálne potraviny s nulovou emisnou stopou, ale by sa tým podporil aj rozvoj lokálnych malých fariem a pestovateľov. Inštitút IstroAnalytica tiež navrhol zriadiť osobitný režim obstarávania pre veľké infraštruktúrne projekty, ktorý by zásadným spôsobom skrátil lehoty obstarania kľúčových projektov štátu ako sú nové nemocnice, diaľnice či železničné trate. (iH)