Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 8,6 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (685). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (361) a pneumónie (216). Ochorenia hlásilo 61 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 45 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia bolo v 48. kalendárnom týždni 2019 hlásených 3 488 ochorení. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 7,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. (iH)