Vyplýva to z doposiaľ publikovaných štúdií. Výskyt týchto ochorení s COVIDom-19 je udávaný u menej ako 3 % pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP). Pri astme je to dokonca ešte menej. Ako najrizikovejší sa javia starší ľudia a fajčiari. Až približne 10 % týchto pacientov končí hospitalizovaných v nemocnici s COVIDom-19. Samotná chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je však vysokým rizikom pre každého. Predstavuje totiž tretiu najčastejšiu príčinu úmrtí. Hneď po srdcovocievnych a mozgovo-cievnych ochoreniach. Na Slovensku je s touto diagnózou sledovaných asi 90-tisíc osôb a je vysoko pravdepodobné, že počet je vyšší. Ide však o ľudí s ešte nerozpoznaným ochorením. CHOCHP postihuje celosvetovo asi 12 % dospelej populácie, čo je približne 385 miliónov ľudí. Je to chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest (priedušiek) a pľúc, ktoré vzniká následkom dlhodobého vdychovania škodlivín. Najčastejšie ide o vdychovanie cigaretového dymu pri fajčení, zriedkavejšie toto ochorenie vzniká v rámci dlhodobého pobytu v znečistenom pracovnom alebo životnom prostredí. Jeho nebezpečenstvo spočíva aj v tom, že pľúca nebolia a preto sa ťažšie diagnostikuje. „Ochorenie je charakterizované zužovaním priesvitu priedušiek, ktoré má za následok zníženie pľúcnych objemov a kapacít pri spirometrickom vyšetrení pľúc. Prejavuje sa postupne sa zhoršujúcou dýchavicou (pozorovanou pri čoraz menšej námahe) a chronickým kašľom,“ vysvetľuje prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie z košickej Univerzitnej nemocnice Pavol Joppa. Dodáva, že ochorenie nie je možné vyliečiť, no cieľom liečby je spomalenie straty pľúcnych funkcií, ideálne ich stabilizácia. Nevyhnutným krokom je ukončenie vystavenia dýchacích ciest škodlivým vplyvom, teda v prípade fajčenia je nutné prestať fajčiť. Vhodná je taktiež primeraná pravidelná fyzická aktivita. „Farmakologická liečba je založená na inhalačne podávaných liekoch účinkujúcich prevažne na rozšírenie priedušiek, v menšej miere na zmiernenie zápalu. V terminálnych štádiách ochorenia, kedy sa objavuje dychové zlyhávanie, sa podáva dlhodobá domáca liečba kyslíkom, prípadne neinvazívnou ventilačnou podporou pomocou dýchacieho prístroja a tvárovej masky,“ vysvetľuje liečbu P. Joppa. Pacienti s CHOCHP môžu bez obáv užívať svoje lieky. A nemali by zanedbávať prevenciu. Tou najdôležitejšou je očkovanie proti chrípke. „Na základe súčasných vedomostí nepredstavujú lieky používané v liečbe CHOCHP riziko vo vzťahu k vzniku a komplikovanému priebehu COVID-19. Preto je potrebné ďalej ich užívať v odporúčanom dávkovaní bez vysadzovania. Zároveň sa ich pravidelným používaním udrží kontrola nad zápalom v dýchacích cestách, ktorý pri vzplanutí a zhoršení zvyšuje riziko pre rôzne respiračné vírusové ochorenia, ako je napríklad chrípka, proti ktorej by mal byť každý takýto pacient každoročne chránený očkovaním,“ uzatvára prednosta. Tento týždeň si zdravotníci pripomenuli Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby, ktorý pripadá na 17. novembra. Je zrejmé, že toto ochorenie trápi veľkú časť obyvateľstva. Osveta u fajčiarov je veľmi potrebná, aby sami predchádzali tomuto ochoreniu a prestali fajčiť. Takisto je potrebná kvôli mladej generácii, aby sa fajčeniu vyhýbala. (iH)