Vláda schválila Akčné plány Národného onkologického programu SR. Do roku 2020 by sa malo Slovensko dostať na úroveň ostatných krajín EÚ. Aktivity akčných plánov budú zamerané na prevenciu – primárnu aj sekundárnu (vrátane populačného skríningu), včasnú diagnostiku, skorú a optimálnu liečbu, podpornú starostlivosť, sledovanie po liečbe, paliatívne sprevádzanie a starostlivosť na konci života. „Cieľom je podchytiť čo najskôr onkologické ochorenie u pacienta a tým pádom zvýšiť úspešnosť jeho liečby a šancu na uzdravenie. Rakovina je druhou najčastejšou príčinou úmrtí  na Slovensku, preto ťažiskový dôraz v programe kladieme na prevenciu, diagnostiku, včasnú liečbu, podpornú ale aj paliatívnu  starostlivosť,“ hovorí ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. V auguste 2018 bol schválený Národný onkologický program, v rámci ktorého je jedným z krokov aj vytvorenie jednotlivých akčných plánov. Ťažiskovou úlohou je spustenie národných skríningových programov pre rakovinu krčka maternice, kolorektálny karcinóm a karcinóm prsníka. Úvodom tohto roka odštartoval skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka, ktorý sa začne 1. fázou na vzorke 20-tisíc ľudí, ktorých vyberú zdravotné poisťovne.Súčasťou akčných plánov je aj vytvorenie štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Ministerstvo zdravotníctva na tejto oblasti intenzívne pracuje, v januári vstúpilo do praxe prvých 31 štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Patria medzi ne aj postupy z oblasti klinickej onkológie, radiačnej onkológie, rádiológie či skríningov nádorových ochorení. Pre lekárov, sestry a zdravotníckych pracovníkov majú záväzný charakter. „Tieto pravidlá jasne zadefinujú, ako by mala vyzerať prevencia, diagnostika či liečba,“ vysvetlila ministerka zdravotníctva. (iH)