Výšku inflácie na medziročnej úrovni stiahli najmä lacnejšie energie, potraviny síce medzimesačne zdraželi, stále však boli o 0,6 % pod úrovňou minulého roka. Rast spotrebiteľských cien v SR podľa Štatistického úradu počas januára 2021 výrazne znížil dynamiku a inflácia klesla na 0,7 %. V porovnaní s decembrom sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,3 %. Zvyčajný januárový nástup vyšších cien sa tento rok dotkol len menšej časti tovarov, ako zvyčajne v januári, tlmiaci účinok na ceny, okrem iného, malo zníženie dopytu spojené s opatreniami voči šíreniu pandémie COVID- 19. Medziročnú hodnotu inflácie ovplyvnil pokles cien potravín o 0,6 %, ako aj pokles cien v oblastí bývania a energií o 1,1 %. Odbory, ktoré pokrývajú spomínané výdavkové skupiny predstavujú najvyšší podiel v štruktúre výdavkov slovenských domácností spomedzi 12 sledovaných odborov v rámci v spotrebného koša. Pokles cien potravín sa na medziročnej báze prejavil po 50 mesiacoch (naposledy v decembri 2016). Medziročné poklesy cien energií, najmä plynu a elektriny, boli takmer zhodné s medzimesačnými – regulované ceny sa zvyčajne najzásadnejšie upravujú na začiatku roka. Ceny plynu medziročne poklesli o 9,7 %, elektriny o 4,3 % a tepla o 1 %. Ešte výraznejší pokles medziročnej inflácie zabrzdilo zvyšovanie iných druhov poplatkov v odbore bývanie a energie - rast cien zberu smetí o 6,1 %, resp. stočného vody o 3,6 %. V najsledovanejšom odbore spotrebného koša, ktorý je druhý v poradí z hľadiska výšky podielu vo výdavkoch domácností – v odbore potraviny a nealkoholické nápoje, infláciu ovplyvnili najmä medziročne nižšie ceny zeleniny o 5,2 %, ovocia o 4,2 %, ale aj pokles cien mäsa o 0,3 % a mlieka, syrov a vajec o 0,8 %. Index spotrebiteľských cien sa v januári 2021 oproti januáru 2020 zvýšil za domácnosti zamestnancov o 0,8 %, za domácnosti dôchodcov o 0,5 % a za nízkopríjmové domácnosti o 0,6 %. (iH)