Ide už o deviaty po sebe idúci mesiac neustáleho rastu. Zároveň index dosahuje najvyššiu hodnotu od júla 2014. Februárový nárast majú na svedomí najmä ceny cukru a rastlinných olejov. V menšej miere rástli aj svetové ceny obilnín, mliečnych výrobkov a mäsa. Index cien potravín FAO (FAO Food Price Index; FAO je skratka pre Food and Agriculture Organization, v preklade Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) je mierkou mesačných zmien medzinárodných cien základných potravinárskych komodít. Počet bodov 100 predstavuje priemerná cena komodít z rokov 2002 – 2004. (iH)