Na prvý pohľad znejú síce pozitívne, po hlbšej analýze bývalým ministrom Jánom Richterom sa však odhaľuje skutočný úmysel. „Strana SME-RODINA pokračuje v búraní sociálneho štátu, čím opäť potvrdzuje, že oklamala voličov. Jej poslanci, vrátane ministra Krajniaka, hlasovali za minimálnu mzdu a 13. dôchodky, ktoré napokon sami zrušili. Obdobne postupujú aj pri dôchodkovom strope 64 rokov, za ktorý hlasovali a teraz ho idú rušiť. Minister chce totiž zaviesť individuálny vek odchodu do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Náš hlavný problém ale nie je stredná dĺžka života, ale dožitie v zdraví a schopnosť ľudí pracovať aj vo vyššom veku. V tejto oblasti sme z spomedzi krajín EÚ medzi štyrmi najhoršími. Práve preto sme zaviedli strop na dôchodok, aby ľudia nemuseli pracovať do 70-tky, často s podlomeným zdravím,“ vysvetľuje J. Richter. „Už od čias Bismarcka je základnou hodnotou dôchodkového systému solidarita. Preto musí byť postavený na 1. pilieri, teda na priebežne financovanom systéme, kde dominuje medzigeneračná solidarita. Ide o akési sociálne priateľstvo tých, čo aktuálne pracujú, s tými, ktorí už zostarli.“ Nemalo by pritom v ňom ísť o individualizmus, kde jedno dieťa robí na svojho rodiča, ale všetci pracujúci by mali prispievať na všetkých. Minister M. Krajniak chystá zmeny aj v II. pilieri. „Hoci zaznieva kritika, že DSS nedostatočne zhodnocujú príspevky sporiteľov, predložený návrh ústavného zákona pozíciu DSS posilňuje napr. zvadením automatického povinného vstupu mladých do II. piliera. V tomto prípade ide o ďalšiu falošnú hru ministra,“ pokračuje sociálny demokrat vo svojej reakcii. „Predložený návrh je veľmi všeobecný a bude treba počkať na detailné spracovanie vykonávacích zákonov týchto ústavou garantovaných parametrov dôchodkového systému. Veľa vecí môže zmeniť aj medzirezortné pripomienkové konanie a diskusia so sociálnymi partnermi, ak vôbec bude mať minister práce ako predkladateľ návrhu záujem načúvať. Zatiaľ sociálnych partnerov veľmi nepočúva.“ (iH)