„Londýnska organizácia Apolitical zaradila našu kolegyňu Moniku Filipovú na rebríček 100 najvplyvnejších mladých ľudí vo verejnej správe na svete. Monika sa na zoznam dostala ako riaditeľka odboru na Ministerstve vnútra SR a zároveň šéfka občianskeho združenia Dobrý úradník,“ uviedol Martin Firák z OZ Dobrý úradník. M. Filipová sa ako právnička orientuje najmä na verejnú správu, okrem toho sa venuje aj východoázijským štúdiám so zameraním sa na Taiwan. „Očakávame, že o Monike budeme počuť ešte aj v iných súvislostiach než s OZ Dobrý úradník,“ dodal M. Firák. Apolitical je medzinárodná sieť zameriavajúca sa na pomoc pri riešení problémov v oblasti verejnej správy. Zostavuje rebríček politikov, policymakerov a úradníkov do 35 rokov, ktorí majú veľký potenciál byť v budúcnosti nositeľmi pozitívnych zmien. Iniciatívu Dobrý úradník založili úradníci viacerých inštitúcií štátnej správy a samosprávy. Za cieľ si kladú podporovať budovanie etickej, profesionálnej a odbornej štátnej služby. (tasr, iH)