Hlavnými cieľmi príručky je šírenie osvety a prevencie v oblasti BOZP pre stavebných pracovníkov i zamestnávateľov, spresnenie práv a povinností stavebníka a zhotoviteľa a vzorové príklady základných dokumentov potrebných pre každodennú prax na stavenisku.

 

Téma BOZP na stavenisku je veľmi široká a predkladaná príručka nezahŕňa celú problematiku týkajúcu sa tejto oblasti. Preto je potrebné ju vnímať ako prvú príručku z plánovaných viacerých publikácií, ktoré budú vydané v ďalšom období, a ktoré budú obsahovať odpovede na otázky týkajúce sa problematiky BOZP na stavenisku. Táto publikácia je rozdelená na tri hlavné časti: Prípravná etapa projektu (stavebník), Realizačná etapa projektu (zhotoviteľ), Vzory dokumentov.

 

Pre väčšiu prehľadnosť a jednoduchý prístup k jednotlivým témam je každá časť rozdelená do kapitol, ktoré obsahujú diagramy, príklady dobrej praxe a upozornenia. V závere príručky môže používateľ nájsť informácie týkajúce sa relevantnej legislatívy platnej na území Slovenskej republiky, ako aj krátku charakteristiku vydavateľov.

 

Príručku si môžete voľne stiahnuť na stránke Národného inšpektorátu práce vo formáte PDF alebo prezerať online na stránke https://en.calameo.com/accounts/5998151.