K spomínaným problémom, ktoré nás ohrozujú, patrí určite aj konflikt mocností, potenciálna jadrová vojna, nepremyslené genetické manipulácie s ľudskou DNA, klimatické zmeny a podobne. Často zabúdame, že ľudstvo ohrozujú aj túžby po bohatstve. Všetko ostatné je odvodené od toho.

 

Keby nebola ekonomika a rozdeľovanie statkov, nemusí byť ani politika. No a mnohé akoby dôležité otázky vždy nejako súvisia práve s bohatstvom - túžba po ňom štartuje niektorých ľudí, ktorí potom používajú aj rôzne neslušné metódy. To platí teritoriálne i celosvetovo. Túžba po bohatstve nielen motivuje niektorých k účasti na volebnom boji, ale bohatstvo aj ovplyvňuje volebný boj a samotné voľby – paradoxne i v demokracii.

 

Aj tzv. počítačová gramotnosť či volebný boj vychádza teda z túžby nejako „šikovne“ zbohatnúť. Mimochodom, práve počítačová gramotnosť je vlastne nahradzovaním kultivovanosti a inteligencie človeka - nič nemusí vedieť, stačí, keď si pozrie stránky internetu, nemusí nič čítať, veď načo. Vážny problém podľa mňa spočíva tiež v tom, že sme zmysel človeka zredukovali na jeho presadenie sa na úkor iných a stratili sme rozmer solidarity, spoločného zdieľania sveta a s tým, aj spoluzodpovednosť a vďačnosť, za to, že sme. Horizont nášho zmyslu sa točí okolo nás, a tým sme stratili zmysel pre realitu života.

 

Zatiaľ žijeme v ére korporátneho kapitalizmu, ktorý to s humanizmom nemyslí príliš vážne. Myslím tým skupiny ľudí na svetovej scéne, ktorí majú reálne absolútnu finančnú silu, cez ktorú chcú formovať civilizáciu nemilosrdne na svoj obraz bez opýtania neuvedomujúc si svoju nezrelosť. Peniaze v rukách dobrých ľudí môžu v kapitalizme urobiť mnoho dobrého, preto si myslím, že prechodová fáza by mala prejsť v kapitalizmus s ľudskou tvárou. Akýkoľvek „globálny“ problém sa dá riešiť iba cez globálnu inštitúciu - taká neexistuje.

 

Je potrebné vytvoriť priestor pre rozum (aj v politike), vytvoriť základný obraz spoločnosti (víziu); z toho by boli odvodené ďalšie úlohy. Uvedomujem si, že riešenie bude ťažké, pretože nejde o akademickú, ale mocenskú sféru a tú neovplyvníte ani Vy, ani ja, ani žiadne pochody. Kým neexistuje autorita, neexistujú ani hierarchizované otázky a teda ani riešenia.

 

Verím, že pokrok je nezastaviteľný, že raz už prídu k moci aj múdri ľudia, ktorí nedajú zahynúť tejto planéte v biede, svároch, vojnách, závisti a nenávisti.