Ocitli sa s problémom sami a nevedia, ako ho riešiť, ale zvládnuť. Často nevedia, na koho sa v tej chvíli obrátiť, komu sa zdôveriť, aký postup majú zvoliť. Pre tieto prípady sú vo vyspelých krajinách zriadené hotlines - Linky dôvery. Sú súčasťou dištančného poradenstva - čiže poradenstva na diaľku. Často sa stáva, že krízové hovory sa týkajú veľmi vážnych tém a neraz sa stáva, že odborníci na linke zachraňujú ľudský život. Táto služba obyvateľstvu - linka dôvery je nesmierne dôležitá aj preto, že podľa posledných zverejnených čísel, sa dnes na Slovensku v percentuálnom vyjadrení nelieči približne 67 % ľudí, ktorí s veľkou pravdepodobnosťou trpia depresiou. Spomedzi ľudí s príznakmi závislosti od alkoholu sa nelieči až 80 % z nich. Pri ľuďoch, ktorí majú s veľkou pravdepodobnosťou príznaky úzkostných porúch, dosahuje počet neliečených dokonca až 84 %! Najväčšou prekážkou, prečo ľudia s psychickými problémami nevyhľadajú pomoc je určite spoločenská stigmatizácia duševných porúch a predsudky. Ľudia sa boja, že budú označení za bláznov, za nespoľahlivých alebo že im to uškodí v súkromnom alebo pracovnom živote. Príčiny tohto stavu môžu byť rôzne: nevedomosť, spoločenská stigma a predsudky. (iH)