Bagel je pečivo kruhovitého tvaru s otvorom uprostred, ktorého pôvod siaha do Krakova, kde ho v roku 1610 vymyslela židovská komunita.
Bagely sa stali obľúbeným chlebovým produktom, najmä v USA, ale aj v Kanade a Veľkej Británii. Newyorskí pekári bagelov zavreli 32 z 34 týchto pekární a tie takmer úplne zmizli z pultov pekární. V New Yorku sa začalo hovoriť o „bagelovom hladomori“.
Pekári sa so zamestnávateľmi dohodli v januári. Sedem týždňov po vypuknutí štrajku došlo aj k dohode o platovej kompenzácii za odštrajkované dni a obľúbené bagely sa opäť dostali na pulty obchodov.