Bagel je pečivo kruhovitého tvaru s otvorom uprostred, ktorého pôvod siaha do Krakova, kde ho v roku 1610 vymyslela židovská komunita.

 

Bagely sa stali obľúbeným chlebovým produktom, najmä v USA, v Kanade a Veľkej Británii.

 

Pekári bagelov v New Yorku fakticky zavreli 32 z 34 týchto pekární. Bagely takmer úplne zmizli z pultov pekární a v New Yorku sa začalo hovoriť o „bagelovom hladomori“.

 

Pekári sa so zamestnávateľmi dohodli v januári. Po 7 týždňoch a po tom, čo bola dohodnutá aj platová kompenzácia za odštrajkované dni, si mohli obľúbené bagely ľudia v New Yorku opäť zakúpiť.