Pacienti musia prejsť pred konkrétnym vyšetrením na ambulancii kontrolnou triážou, aby sa vylúčila ich prípadná infekčnosť. Až po tejto prvotnej krátkej kontrole zdravotného stavu odchádza pacient na vyšetrenie do ambulancie.  Triáž vykonávajú v oboch areáloch nemocnice. Pacientovi odmerajú telesnú teplotu a zdravotníckemu pracovníkovi odpovie na niekoľko základných otázok ohľadne možného kontaktu s ochorením COVID-19. Pokiaľ má pacient príznaky respiračného ochorenia, musí toto telefonicky hlásiť na konkrétnej ambulancii, kde bol objednaný. Termín ošetrenia sa následne upraví po dohode s ošetrujúcim lekárom. Ak pacient príznaky nemá a prejde kontrolnou triážou, naši špecialisti ho vyšetria v stanovenom termíne. Nemocnica pripomína, že recepty sa vydávajú aj elektronicky, čo si nevyžaduje návštevu ambulancie. Podrobnejšie údaje poskytne pacientovi konkrétne pracovisko telefonicky. (iH)