ASES preto nemá ambíciu byť len strešnou organizáciou v zmysle par. 26 ods. 2 zák. č. 112/2018 o sociálne ekonomike a sociálnych podnikoch. Našim zámerom je byť platformou pre spoluprácu všetkých, kto svojimi aktivitami prispieva k rozvoju sociálnej ekonomiky na Slovensku, ako aj pre spoločný postup vo všetkých dôležitých oblastiach, ktoré nás spájajú. Sociálna ekonomika a osobitne sociálne podnikanie je u nás v plienkach a hoci máme už dnes kvalitnú legislatívu, nepodarí sa ju v plnej miere uviesť do života, ak nebude mať podporu verejných autorít – nielen na národnej, ale aj regionálnej a miestnej úrovni. A to sa nepodarí, ak nezískame podporu verejnosti a nebudeme spoločne systematicky propagovať prínosy sociálnej ekonomiky pre spoločnosť a prezentovať úspechy už existujúcich sociálnych podnikov, či iných projektov. Tým zároveň dokážeme zlepšovať prostredie pre sociálne podnikanie v SR, a teda zvyšovať výkonnosť sociálnych podnikov pri dosahovaní ich spoločensky prospešných cieľov.

Pôvodnejším synonymom slova „aliancia“ je v slovenčine slovo „spojenectvo“. Tento názov sme zvolili preto, aby sme vyjadrili širokospektrálnosť nášho združenia. Vyjadrujeme tým skutočnosť, že pri rozvoji sociálnej ekonomiky máme na Slovensku pred sebou výzvy, ktoré spájajú úsilie a účel existencie sociálnych podnikov, nepodnikajúcich neziskových organizácií, finančných inštitúcií a poradenských služieb pre sociálne podnikanie. A na tieto výzvy dokážeme úspešne reagovať iba spoločne, hoci v inom zostávame prirodzene rozdielni. Ukazuje nám to aj skúsenosť obdobných združení v iných európskych krajinách. ASES je spojenectvom pre riešenie tých problémov, ktoré trápia jedných, druhých, tretích i štvrtých. A práve „aliancia“ poskytuje najefektívnejšiu pomoc, komunikáciu a spoluprácu, ale aj spoločný postup vo vzťahu k niektorým dôležitým partnerom – či už národným orgánom, alebo medzinárodným a nadnárodným inštitúciám.