Štatistiky potvrdzujú, že takmer polovica vážnych detských úrazov sa stáva v dome, v byte, alebo v ich okolí. ,,Počas prázdnin majú deti veľa voľného času na rozličné aktivity, často bývajú rozptýlené, nesústredené a na to, že by sa mohli zraniť, nemyslia. Rodičia by však riziko úrazov podceňovať nemali. Deti sa môžu zraniť v byte, na schodisku, v pivnici, v garáži, na dvore, v záhrade, ale napríklad i pri prácach na stavbe rodinného domu alebo chaty,“ hovorí docentka MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR).

Pripomína, že deti majú ťažisko tela výrazne nižšie ako dospelí, preto ľahšie strácajú rovnováhu a častejšie padajú. ,, Okrem pádov však môže úrazy spôsobiť aj oheň, rôzne predmety, napríklad nože, alebo nástroje v domácnosti i na chate, horúce kvapaliny, nezaistené elektrické zásuvky a ďalšie. Príčiny detských úrazov úzko súvisia so stupňom somatického a psychického vývoja, s úrovňou kognitívnych funkcií, ale tiež s tým, v akom prostredí je dieťa vychovávané, ako má zorganizovaný voľný čas, s kým a v akom kolektíve ho trávi,“ dodáva docentka Jana Hamade.


Nepodceňujte riziká doma ani vonku

Zodpovednosť za deti a ich bezpečnosť majú rodičia. ,, Dôležité je, aby dodržiavali dve základné zásady – aby možné riziká predvídali a nenechávali deti bez dozoru dospelého ani na chvíľu,“ zdôrazňuje docentka Jana Hamade. ,,Deťom, primerane veku, majú vysvetliť, čo pre ne nie je vhodné, čomu sa majú vyhýbať a čo by im mohlo ublížiť. Deti sú vystavované rizikám každý deň a rodičia musia rátať s tým, že nedokážu byť stále sústredené a pozorné.“


Proti domácim úrazom:

- Zabezpečte okná zábranou proti pádu, kontrolujte, či sú dobre zatvorené, nenechajte dieťa bez dozoru na balkóne, sklenené výplne dverí zabezpečte bezpečnostnou fóliou,

- Na elektrické zásuvky dajte bezpečnostné chrániče,

- Neprelievajte zdraviu škodlivé prípravky do fliaš od minerálok alebo iných nápojov,

- Nedovoľte dieťaťu manipulovať s vreckom alebo s taškou z umelej hmoty, mohlo by si ju natiahnuť na hlavu,

- Zásuvky s nožmi a príbormi dobre zabezpečte, aby ich dieťa nemohlo otvoriť,

- Zabráňte tomu, aby sa dieťa dostalo k zápalkám, zapaľovačom, nožom, chemikáliám, horľavinám, liekom, zbraniam a iným predmetom, ktoré by ich mohli poraniť,

- Zabráňte tomu, aby malo dieťa prístup k rebríku a k otvorom na strechách


Proti úrazom vonku:

- Nepreceňujte schopnosti dieťaťa, vyberajte preňho aktivity primerané veku,

- Pri bicyklovaní dajte dieťaťu bezpečnostnú vestu a prilbu, pri korčuľovaní aj chrániče na zápästia, lakte a kolená, ak je to možné, malo by športovať na miestach so slabou premávkou, ideálne na cyklistických chodníkoch,


!

Prilba redukuje riziko poranenia hlavy až o 85 %

- Pri plávaní, hrách vo vode a s vodnými atrakciami dieťa nenechávajte ani na chvíľu bez dozoru dospelého, rovnako aj na trampolínach a na nafukovacích atrakciách – hradoch, preliezačkách, kĺzačkách,

- Dohliadnite na to, aby sa najmä s loptou nehralo blízko vodnej plochy a cesty, dieťa nevie dobre odhadnúť rýchlosť a blízkosť auta a zhodnotiť dopravnú situáciu

 

Odbor hygieny detí a mládeže a Referát komunikačný ÚVZ SR