Táto metodika predstavuje základný návod pre vyhlasovateľov súťaží, ako majú rozmýšľať pri zakúpení elektromobilu na základe kvalitatívnych, ale aj enviromentálnych kritérií, pri dodržaní princípu hospodárnosti verejného obstarávania. Dobrý a kvalitný výsledok súťaže vždy závisí v prvom rade od poctivej a rozumnej prípravy, na základe ktorej si verejný obstarávateľ vypracuje podmienky súťaže. „Teší ma, že Inštitút verejného obstarávania pod vedením pána riaditeľa Jaroslava Lexu vypracovali metodiku na obstaranie elektromobilu. Je to základný návod pre vyhlasovateľov súťaži, ako majú rozmýšľať pri zakúpení elektromobilu. Myšlienky ako správne nakupovať za verejné peniaze si v našej metodike nájde každý, kto ide obstarávať, nielen elektromobil. Achillovou pätou verejných nákupov na Slovensku je jednoznačne prípravná fáza obstarávania. My sme do tej prípravy, v rámci prípravných trhových konzultácii investovali naozaj veľmi veľa. Mali sme teoretickú, ale aj praktickú časť. V metodike popisujeme, ako ten proces vyzeral a na čo si dávať pozor, pretože táto poctivá príprava bola pre nás naozaj veľkou devízou z hľadiska celkového hodnotenia a aj výsledku súťaže, vysvetlil predseda úradu Miroslav Hlivák. Modelové obstarávanie automobilu má slúžiť ako sprievodca pre nákup takýchto áut pre celú štátnu a verejnú správu. Je to návod, ktorý poskytne niekoľko možností riešenia pre obce a mestá na Slovensku, ktoré budú prispôsobené konkrétnym regionálnym požiadavkám, najmä teplotným a geografickým. Úrad rozšíril svoj vozový park o jeden elektromobil po tom, čo bol tento zámer schválený na rokovaní vlády v apríli 2019.

 

Metodiku „Ako sme obstarali elektromobil“ nájdete TU (iH)