Zdanlivo nie je jasné, čo tým chcú získať... Nech sú ich pohnútky akékoľvek, je to len zúfalý pokus Sulíka, ako získať pozíciu premiéra, po ktorej už roky neúspešne baží.

 

Slovenská republika je preto Slovenskou republikou, lebo štátnym jazykom je prirodzene slovenčina. Podľa videnia SAS by sa náš štát nenazýval Slovenskou republikou, ale Mnohojazyčnou republikou. Všetko v zmysle liberálov – štát nech sa do ničoho nestará a najlepšie podľa nich aby tu žiaden štát ani nebol! Takéto návrhy sú typické pre liberálov, pre globalistov, ktorým nezáleží na národnom spoločenstve, histórii, ale len na biznise v duchu hesla – trh všetko vyrieši... (ale keď to nevyrieši, tak potom má „ten zlý“ štát všetko zabezpečiť, vtedy ho potrebujú).

 

Ale život nie je len o peniazoch, ale aj o hodnotách, ako sú rodina, spoločenstvo, národ, vlasť a materinský jazyk. Jazyk, vďaka ktorému sme prežili tisíc rokov a máme vlastnú štátnosť. Liberáli sú schopní pre dosiahnutie svojich cieľov zbúrať všetko, na čom je postavená naša štátnosť. Ich vidinou je oslabovanie štátu za každú cenu, a tým búrať hodnotové i sociálne istoty, ktoré môže zabezpečovať iba štát. V súčasnosti na Slovensku môžeme byť príkladom pre ostatných, ako vzájomne pozitívne spolunažívať so všetkými národnostnými menšinami u nás.