Z psychológie a filozofie vieme, že šťastie pramení z viacerých zdrojov a okrem našich predpokladov a kompetencií do hry vstupujú aj vonkajšie faktory. Práve ich podoba sa v posledných týždňoch zásadne mení a značná časť obyvateľstva je týmto posunom zbavená časti toho, z čoho jej šťastie bežne pramení. Ako by sme mohli situáciu nielen zvládať, ale dokázať sa tešiť, smiať a byť so sebou a stavom vecí napriek (alebo vďaka) aktuálnym zmenám spokojní?

 

Hrozba ochorenia Covid-19 nám zavrela dvere do sveta. Pociťujeme nevídané obmedzenia – sociálna izolácia; znemožnenie relaxu v podobe zmeny prostredia a kultúrnych či športových udalostí; zmena spôsobu a miesta výkonu zamestnania; nehovoriac o veľkých hospodárskych stratách. Náročná je aj zvýšená miera interakcií členov domácnosti, preťaženosť rodičov, absencia outdoorových aktivít detí aj osamelosť seniorov. Novovzniknuté problémy nie je možné vyčísliť, no podobne je to aj s množstvom ich možných riešení.

 

„Odborníci na šťastie“ majú vo vrecku mnoho receptov, ktoré je možné využívať nielen v nečase pandémie, ale pre ktoré si práve v týchto dňoch môžeme nájsť viac času a motivácie. Sú nimi napríklad starostlivosť o seba a o vzťahy s najbližšími, alebo tvorba domova.

 

Pomáhať pomáha!

Ak vám robí radosť robiť radosť druhým, ste na správnej ceste za šťastím! Konajte dobré skutky v čo najväčšej možnej miere. Keď konáme dobro, nepomáhame len druhým, ale má to významné dôsledky aj na toho, kto dobré, morálne či cnostné skutky koná. Výskumy napríklad ukazujú, že finančná investícia pre dobro druhého je pre nás duševne odmeňujúcejšia, ako keby sme rovnakú časť investovali do seba. Prispievanie na charitu je tiež vhodným spôsobom, ako nielen pomôcť slabším, znevýhodneným a ohrozeným kritickú situáciu zvládať, ale aj cítiť sa šťastnejšími. Fyzická izolácia v tomto nepredstavuje prekážku, internet je plný volaní charitatívnych organizácií, ktoré sú ochotné sprostredkovať našu pomoc. Pomôžme, darujme, prispejme a budeme odmenení.

 

„Obyčajné“ ďakujem

Psychologické výskumy ukazujú, že sila dobrých vzťahov je najsilnejší prediktorom šťastia. To znamená, že tí z nás, ktorí sú aj dnes obklopení hŕstkou blízkych ľudí, disponujú najvyššou hodnotou umožňujúcou ľudské šťastie. Počas týchto dní je preto nanajvýš žiaduce orientovať sa na skvalitnenie komunikácie a spoločné trávenie času.

Známe sú aj viaceré intervencie súvisiace s kvalitou vzťahov, ktoré využívajú a rozvíjajú vďačnosť, odpúšťanie či láskavosť. Výskumy v oblasti pozitívnej psychológie ukazujú, že obyčajný „list vďačnosti“, ktorý pošleme poštou či elektronicky, nás robí šťastnejšími. Tento list by mal obsahovať popis toho, za čo sme druhým vďační. Zamyslime sa nad tými, ktorým máme za čo poďakovať, urobme tak a budeme sa cítiť lepšie.

 

Práca na šťastí vo vlastnej réžii

Iná intervencia, tentoraz zameraná na dobrý vzťah so samými sebou, nás pobáda v istých časových intervaloch (ideálne každý deň) zaznamenávať na papier „tri dobré veci“. Záznam dobrých vecí, ktoré nás daný deň postretli, môže človeka priblížiť k uvedomeniu, vďačnosti, naplnenosti a radosti z bežnej reality. Tri dobré veci môžu znamenať veľké udalosti, a rovnako môžu byť symbolizované maličkosťami ako úsmev, priaznivé počasie či chutné jedlo. Pri úvahách nad sebou, pre ktoré dnes vzniká viac priestoru, nemôžeme opomínať ani rozvoj vlastnej autenticity, pretože „byť samým sebou“ nás robí šťastnejšími. Rozvoj všímavosti (po anglicky mindfulness) moderná psychológia sa tiež často spája s cestou za šťastím, pričom radí, že dopracovať sa k nej môžeme napríklad praktizovaním meditácie či jogy.

 

Ku šťastiu prispievajú aj rôzne produktívne aktivity. Mysliteľné aktivity pre nastávajúce dni sa však neukrývajú vonku, ale v našich domácnostiach. Okrem pohybových, edukačných a umeleckých aktivít, domácich aj ručných prác a starostlivosti o domáce zvieratá sa môžeme angažovať vo zveľaďovaní domova – záhradkárčení, dekorácii, organizácii a zariaďovaní domácnosti.

 

Karanténa môže byť našou cestou k sebe, k blízkym a domovu, v ktorom trávime viac času ako doposiaľ. Využime ju ako nový zdroj radosti, spokojnosti a šťastia.