Aké doklady treba predložiť pri prihlásení 

Pri prihlásení vozidla treba predložiť osvedčenie o evidencii časť II, doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, leasingová zmluva) a potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, takzvané PZP. 

 

Nový vlastník teda musí uzavrieť povinné zmluvné poistenie (PZP) ešte pred prihlásením auta. Má to svoje opodstatnenie. Pôvodná poistka na auto totiž prestáva platiť okamihom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu.

 

V prípade, že sa vozidlo kupuje na leasing, je potrebné úradne overené splnomocnenie danej leasingovej spoločnosti. Podobne, keď je držiteľ alebo vlastník vozidla pri prihlasovaní zastupovaný, tiež treba predložiť aj úradne overený podpis splnomocniteľa. 

 

Správny poplatok 

Za prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel na príslušnom orgáne Policajného zboru sa platí správny poplatok, ktorého výška je závislá od dvoch faktorov: 

·        výkon motora,

·        vek vozidla od dátumu prvej evidencie. 

 

Najmenšia výška poplatku je 33 eur, no môže sa vyšplhať až do výšky 3900 eur.

 

Presnú cenu vypočítate pomocou koeficientu, v závislosti od veku vozidla. Ten sa vynásobí sumou, ktorej výška je stanovená podľa výkonu motora. Presné hodnoty pre výpočet si viete nájsť v príslušných tabuľkách na stránke Ministerstva vnútra SR (pod názvom správne poplatky). 

 

Na rozdiel od situácie, kedy dochádza k zmene držiteľa (prepisu) v okrese, alebo k prihláseniu vozidla z iného okresu, pri prihlasovaní nového auta do evidencie nie je nutné pristaviť vozidlo ku kontrole, pretože jeho obhliadku príslušníci policajného zboru nevykonávajú. Pristaviť vozidlo na kontrolu nie je nutné ani v prípade prisťahovania z iného okresu, kedy nedochádza k zmene držiteľa vozidla