V súčasnej mimoriadnej situácii sa pobočky pri vybavovaní tejto agendy budú riadiť Covid semaforom Sociálnej poisťovne a osobné vybavenie akceptačného listu na počkanie bude dočasne možné len v „zelených“ pobočkách. Pobočky, ktoré sú v Covid semafore SP označené ako „oranžové“ a „červené“, akceptačné listy na počkanie nebudú vydávať. Výkon tejto agendy je možné v plnom rozsahu zabezpečiť výlučne prostredníctvom elektronickej schránky klientov. V „oranžových“ a „červených“ pobočkách preto zamestnanci SP klientov na základe telefonickej konzultácie usmernia, aby o vydanie akceptačného listu požiadali elektronicky z ich aktívnej elektronickej schránky zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk). Do tejto schránky im Sociálna poisťovňa vyžiadaný akceptačný list následne zašle. (iH)