Ani nie po dvoch mesiacoch sa na premiéra obracajú znovu, opäť so žiadosťou o pomoc pri riešení nezdravého stavu agropotravinárskeho sektora. Teraz tak robia už v stave štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili začiatkom októbra počas Valného zhromaždenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Prvý list – Výzvu za slovenskú pôdu - adresovali poľnohospodári a potravinári predsedovi vlády SR 10. septembra. Výzvu podpísalo takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov. Upozornili v nej na svoj zásadný nesúhlas so spôsobom zmeny nájmu za poľnohospodársku pôdu a určením jeho výšky. Premiéra a ďalších oslovených politikov žiadali o spustenie verejnej odbornej diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky. Druhý list dostal Igor Matovič 29. septembra. Výrobcovia potravín ho upozornili na kritickú situáciu v agropotravinárskom odvetví, nekoncepčné kroky ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a absentovanie odborného dialógu medzi ministerstvom a poľnohospodármi a potravinármi. V liste ho vyzvali na osobné riešenie situácie a spoločné rokovanie s poľnohospodármi a potravinármi. Poľnohospodárske a potravinárske zväzy, ktoré sú združené v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, píšu premiérovi do tretice. Otvorený list odovzdali na Úrade vlády 18. novembra, ale už v stave vyhlásenej štrajkovej pohotovosti. „Ochrana zdravia a záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Na strane druhej však neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je aj agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín. Aj v týchto náročných časoch preto naďalej trváme na tom, že rezortný minister nie je pre odvetvie garantom konštruktívnych zmien a oživenia agropotravinárstva. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a stále si za ním stojíme,“ uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. Presvedčenie slovenských chovateľov, pestovateľov a potravinárov – signatárov listu - sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli k nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za osem mesiacov od nástupu ministra do funkcie. „My nie sme proti zmenám. Aj my chceme, aby sa zmenilo to, čo je zlé, ale pri normálnej a relevantnej diskusii. Nemôže byť jediný argument ministerstva pôdohospodárstva, kde ste boli 30 rokov a prečo ste nekričali. Nemôžeme sa tváriť, že je všetko v poriadku. Nič nie je v poriadku. Chýba nám plán a relevantná diskusia bez nejakej vysnívanej predstavy o agropotravinárstve v čase globalizácie trhu,“ dodal E. Macho. Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári a potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí. Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve. „Sme v absolútnej neistote. Igor Matovič pred časom povedal, že mu stačia dva-tri dni na to, aby sa oboznámil so situáciou a začal ju riešiť. Plne chápeme covid a krízový stav, do ktorého sme sa pre pandémiu ako krajina dostali. Ale musíme riešiť aj naše podniky, pretože sme momentálne aj s našimi zamestnancami v neistote. Nepociťujeme normálne podnikanie v normálnej krajine,“ povedal podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Štefček. Členovia SPPK sa pred médiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti slušne čakajú na oficiálnu odpoveď Igora Matoviča, jeho osobnú intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. Zároveň ho opätovne vyzvali na spoločné rokovanie. „Obraciame sa na premiéra, lebo nemáme istotu, či minister Ján Mičovský je ochotný nás počúvať. Aj my máme nejaké potreby a požiadavky, ale minister nás nevníma a akoby nás ani nepotreboval. Napriek tomu, že sme rozhorčení, budeme potraviny naďalej vyrábať. Ale musí spoločnosť a politici uznať, že bez perspektívy, ako ďalej, nemôžeme zneisťovať našich zamestnancov. Apelujeme na premiéra, aby sa to zlepšilo,“ dodal podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty. (iH)