Štartovacie byty, progresívne zdanenie alebo ochrana proti kyberkriminalite sú niektoré z tém, ktoré by mal obsahovať. Prioritou sú podľa ČSSD tiež spravodlivé dôchodky po celoživotnej práci. „Sociálna demokracia v Dánsku, Fínsku alebo Španielsku ukázala, že je úspešná a má recept na problémy 21. storočia. Uspeli vďaka skvelému programu. Keď to ide tam, pôjde to aj v Českej republike. Cítim skvelú atmosféru, vidím plnú sálu, verím, že dáme dokopy program, ktorý vyhráva voľby,“ povedal predseda sociálnych demokratov Jan Hamáček. Účastníkov privítali aj podpredsedovia Jana Maláčová a Michal Šmarda. „Program musí vznikať zdola, musí v ňom byť vidieť DNA sociálnej demokracie. Chceme, aby sa k nemu mohol vyjadriť každý člen,“ J. Maláčová. Na workshopoch pracovali podľa tematických okruhov – bývanie, zdravie, Európa a zahraničná politika, hospodárska politika a dane, vzdelanosť a kultúra, miesto, kde žijeme, ochrana prírody, bezpečnosť alebo ľudia na prvom mieste. Naprieč jednotlivými diskusiami sa prelínalo niekoľko hlavných tém. Klimatická zmena a jej dopad na život v Česku, od sucha alebo dopadov na pracovné prostredie cez ekonomické problémy po bezpečnostné hrozby spôsobené migráciou obyvateľov krajín postihnutých suchom. Rýchlo rastúce ceny bytov a čím ďalej horšie dostupné bývanie by mohol riešiť napríklad inštitút štartovacích bytov. Technologická revolúcia, digitalizácia a robotizácia bude mať dopad na pracovný trh, práce bude menej. „Päťdenný pracovný týždeň bol kedysi iba snom, kým ho naši predchodcovia presadili, a dnes je to pre všetkých samozrejmosť. Sociálna demokracia prichádzala vždy s odvážnym riešením, preto sa neobávajme presadzovať do budúcna, aby sa do práce chodili iba štyri dni,“ navrhol J. Hamáček. S technologickým pokrokom súvisí aj ďalšia téma, ktorá z diskusií vyplynula: kyberkriminalita, ktorej je potrebné čeliť nielen posilnením polície, ale aj prevenciou, napríklad výučbou „digitálnej gramotnosti“ v školách. „Scenár seminárov viedol k tomu, že sa zapojil úplne každý. A rýchlo sa ukázalo, ktoré námety sú najlepšie. Získali sme tak skvelé konkrétne poznatky priamo z praxe a zo všetkých oblastí,“ vysvetlil M. Šmarda. Každý workshop sa zhodol na niekoľkých tézach, ktoré odborní garanti dopracujú do finálnej podoby. „Sociálni demokrati budú o programe ďalej rokovať a v regiónoch s priaznivcami a odborníkmi,“ hovorí J. Maláčová. Výsledok bude predstavený v lete na programovej konferencii. (iH)