Ide o prvé potvrdenie výskytu v danej oblasti, ktorá bola doposiaľ bez výskytu tejto nákazy. Diviak bol ulovený v katastri obce Lenka, cca 4 km od slovenskej/maďarskej hranice. Na maďarskej strane je už dlhodobejšie potvrdzovaný výskyt nákazy u diviakov. Pokiaľ ide o zavlečenie nákazy je predpoklad jej priameho zavlečenia cez diviačiu zver cez zelenú hranicu. (iH)