Obavy zo zhoršenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti vyjadrilo 90 % (72 % v roku 2020) riaditeľov slovenských nemocníc a 78 % (67 % v roku 2020) českých nemocníc. O zhoršenie kvality zdravotnej starostlivosti sa v roku 2021 obáva 82 % (66 % v roku 2020) slovenských predstaviteľov nemocníc a 72 % (61 % v roku 2020) českých. Na Slovensku došlo k poklesu pozitívneho vnímania kvality systému zdravotnej starostlivosti, keď 49 % (67 % v roku 2020) riaditeľov slovenských nemocníc domáci systém zdravotnej starostlivosti v celoeurópskom porovnaní za kvalitný. V Českej republike to bolo až 97 % riaditeľov. (iH)