S ôsmymi registrovanými sociálnymi podnikmi už podpísali dohody spolu za približne 1,2 milióna eur. V prípade piatich žiadateľov prebieha fáza posudzovania splnenia podmienok pre poskytnutie investičnej pomoci. Dvom žiadateľom úrady nemohli vyhovieť, keďže nemali schválené financovanie investičného zámeru formou návratných zdrojov, a teda nesplnili jednu z podmienok projektu. Jeden žiadateľ nespĺňal základné podmienky pre poskytnutie štátnej pomoci. (iH)