"Priemerná mzda si udržala rast aj v prvom štvrťroku, pozitívny mzdový vývoj však nezaznamenali všetky odvetvia," informuje Odborový zväz KOVO. "Podľa ŠÚ SR relatívne najrýchlejší rast miezd bol v zdravotníctve a sociálnej pomoci a v činnostiach v oblasti nehnuteľností. Naopak, najvýraznejší medziročný pokles miezd zaznamenali v dodávke elektriny a plynu a v ubytovacích a stravovacích službách." (iH)