Väčšinu z nich poslali občania emailom či klasickou poštou. Na bezplatné telefónne číslo 0800 110 110 zavolalo 79 ľudí. Za rok 2020 podali občania na Zelenú linku  finančnej správy 745 podnetov. Ľudia najviac (271) v podnetoch poukazovali na daňové podvody (krátenie daní), 129 podnetov sa týkalo nevydávania pokladničných dokladov či faktúr. Zvyšok sa týkal najmä nezákonného dovozu liehu, tabaku či omamných a psychotropných látok, ale občania nahlasovali aj podnety v oblasti protizákonného konania, prenájmu nehnuteľností či nezákonné podnikanie. Zelená linka je bezplatná telefónna linka zo všetkých telefónnych sietí v Slovenskej republike. Bola vytvorená s cieľom umožniť občanom bezplatné podávanie podnetov, ktoré sa týkajú trestnej činnosti najmä v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní (tabak, cigarety, lieh, minerálne oleje), ale aj nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu drog a nebezpečných materiálov, porušovania colných predpisov alebo práv duševného vlastníctva. (iH)