Najprv poisťovňa umožnila poistencom takto požiadať o pandemické dávky – pandemické nemocenské aj ošetrovné, vrátane pravidelného podávania čestných vyhlásení, neskôr aj o novú dávku tehotenské. Zavedenie elektronickej formy žiadostí jej umožnilo vyhlásenie mimoriadnej situácie a za desať mesiacov eviduje už takmer 620 tisíc elektronicky podaných žiadostí o vyššie uvedené dávky. Táto jednoduchá on-line forma podávania žiadostí je pohodlná, šetrí žiadateľom o dávku čas a chráni ich zdravie. Elektronické formuláre pre jednotlivé typy dávok sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v rubrike Portál e-Formulárov. Ak ich poistenec využije a vyplní, dostávajú sa do informačného systému poisťovne na spracovanie a vybavenie. Bezkontaktný spôsob podávania žiadostí skracuje čas a administratívnu záťaž obom stranám – klientom aj zamestnancom Sociálnej poisťovne. E-formuláre sú pre občana jednoduchšie na vyplnenie a nahrádzajú papierové dokumenty. Zároveň mu šetria čas, keďže nemusí osobne navštíviť pobočku a zefektívňujú vzájomnú komunikáciu. E-formuláre k pandemickej PN a OČR využívajú poistenci od 31. júla 2020. Do konca mája t.r. Sociálna poisťovňa spracovala 408 063 elektronicky podaných žiadostí o pandemické dávky nemocenské, 53 797 žiadostí o ošetrovné a ďalších 148 560 čestných vyhlásení k žiadosti o ošetrovné. Žiadosť o novú dávku tehotenské podalo prostredníctvom e-formulára zatiaľ 8 139 tehotných mamičiek. Sociálna už týmto spôsobom prijala a spracovala spolu 618 559 e-formulárov. Počas viac ako rok trvajúcej mimoriadnej situácie v období od 1. apríla 2020 do konca mája 2021 Sociálna poisťovňa vyplatila svojim poistencom takmer 800 tisíc pandemických dávok nemocenské (793 797) a ďalších viac ako 660 tisíc dávok pandemické ošetrovné (664 292). V období od 1. do 31. mája 2021 zároveň Sociálna poisťovňa tehotným mamičkám vyplatila predbežne viac ako 17 tisíc dávok tehotenské (17 633). O viac ako 40 % zo všetkých týchto dávok pritom klienti požiadali práve elektronicky prostredníctvom e-formulárov. (iH)