Vyplýva to z výsledkov septembrového prieskumu Eurobarometer. Až 67 % obyvateľov Únie sa obáva, že osobné údaje uvedené na internete by sa mohli použiť na zobrazovanie cielených politických posolstiev. Na Slovensku takúto obavu vyslovilo 57 % respondentov. Možného zmanipulovania volieb kybernetickými útokmi sa obáva 61 % občanov EÚ a 45 % Slovákov. Ovplyvnenia volieb zahraničnými aktérmi a zločineckými skupinami sa obáva 59 % obyvateľov Únie; na Slovensku takéto obavy vyjadrilo 48 % opýtaných. Väčšina obyvateľov členských štátov EÚ i Slovákov sa zhoduje v otázke možného riešenia týchto hrozieb, a to najmä zvýšením transparentnosti sociálnych médií na internete - aj prostredníctvom zreteľného uvádzania sponzorov online inzercie. Toto opatrenie podporilo 81 % oslovených obyvateľov EÚ a 76 % Slovákov. Rovnaký podiel obyvateľov Únie a až 78 % Slovákov súhlasilo, že všetky politické strany by mali mať rovnaké možnosti prístupu k internetovým službám, keď sa budú usilovať o hlasy voličov. Vysokú podporu - takmer 80 % obyvateľov EÚ i Slovákov - má aj poskytnutie práva na odpoveď v sociálnych médiách kandidátom a politickým stranám. Zavedenie rovnakého moratória na internete, aké platí aj pre tradičné médiá, podporuje 74 % obyvateľov Únie a 75 % Slovákov. V posledných voľbách do EP v roku 2014 volebné právo využilo 42 % občanov Únie. Účasť na Slovensku dosiahla vyše 13 %. Účasť v májových voľbách do EP by mohla zvýšiť lepšia informovanosť občanov o EÚ a o jej vplyve na ich každodenný život. Uviedlo to 43 % všetkých opýtaných z krajín EÚ a 35 % respondentov zo Slovenska. Slovenskí voliči by podľa Eurobarometra privítali aj viac mladých ľudí medzi kandidátmi (33 %), väčšie zastúpenie žien medzi kandidátmi (21 %) a viac kandidátov z nedostatočne zastúpených skupín obyvateľstva (11 %). (tasr, iH)