U mužov si najviac hospitalizácií vyžiadali poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu. Ženy boli najčastejšie prijímané do ústavnej psychiatrickej starostlivosti s diagnózou afektívne poruchy. V psychiatrických ambulanciách bolo v minulom roku vyšetrených 364 464 osôb (212 953 žien a 151 511 mužov) s diagnostikovanou psychickou poruchou. Najčastejším dôvodom ambulantnej liečby boli afektívne poruchy (32,6 % zo všetkých vyšetrených osôb). Nasledovali neurotické stresom podmienené a somatoformné poruchy (25,7 % osôb) a organické duševné poruchy vrátane symptomatických (19,6 %). Pri všetkých troch uvedených skupinách ochorení mali prevahu ženy. Muži výrazne, viac ako 3-násobne, dominovali pri poruchách psychického vývinu a poruchách psychiky a správania zapríčinených užívaním alkoholu a psychoaktívnych látok. Najvyšší počet pacientov s psychickou poruchou evidovali ambulancie v Bratislavskom (802,0 osôb/10 000 obyvateľov kraja), Banskobystrickom (721,4/10 000), Košickom (720,9/10 000) a Prešovskom kraji (719,7/10 000). (iH)