Vo Valónsku, kde bol koncentrovaný ťažký priemysel, je udalosť známa ako „štrajk storočia“ (spočiatku mal celoštátny presah, ale vo Flámsku po pár dňoch stratil na sile). Všeobecne sa štrajk považuje za kľúčový okamih valónskeho hnutia. Mal vplyv na formovanie valónskej identity, kde dochádzalo k prepájaniu nacionalizmu, resp. regionalizmu a syndikalizmu (hlavnou postavou tohto myšlienkového prúdu bol odborár André Renard; preto renardizmus). Štrajk inicioval militantný odborový zväz Všeobecná federácia práce Belgicka a zapojilo sa doň 700 000 pracujúcich. Dôvodom bol pokus vlády Gastona Eyskensa o zavádzanie série úsporných opatrení. Nakoniec boli vo februári 1961 presadené.