Išlo o výkazy za november 2020. Na základe upozornenia 1 140 zamestnávateľov dodatočne zaslalo mesačný výkaz poistného, čo je 18,5 % úspešnosť tejto informačnej akcie. Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že na povinnosti vykazovať poistné sa nič nezmenilo ani v čase mimoriadnej situácie počas koronakrízy. Zamestnávatelia sú povinní vykazovať poistné za každý kalendárny mesiac. Poistné sa naďalej vykazuje v stanovených termínoch, v rovnakej štruktúre a forme. Zachovaný zostal aj spôsob vykazovania, čiže zamestnávateľ vykazuje poistné za zamestnávateľa i za zamestnanca. Zasielanie správ zamestnávateľom je ústretová služba Sociálnej poisťovne, ktorá upozorňuje na nesplnené zákonné povinnosti. Využívať ju môžu zamestnávatelia, ktorí majú v Sociálnej poisťovni nahlásené aktuálne kontakty – e-mail alebo číslo mobilného telefónu. (iH)