Stavebné úrady vydali povolenia na výstavbu 6 685 bytov, čo bolo výrazne viac ako pred rokom (o 69,1 %). Porovnávací základ za vlaňajšok bol však veľmi nízky, v čase od apríla do júna minulého roka vrcholili opatrenia prvej vlny pandémie. V porovnaní s obdobím pred pandémiou (s 2.Q 2019) boli aktuálne čísla vyššie o viac ako 37 %. Bol to zároveň najvyšší počet začatých bytov v rovnakom období (v druhom štvrťroku) za posledných 20 rokov. V prípade porovnania aj s inými štvrťrokmi (v celom časovom rade) sa približne rovnaký počet bytov začal stavať vo 4. štvrťroku 2018. Rozbeh výstavby sa prejavil najmä pri bytových domoch, ich počet sa viac ako zdvojnásobil v porovnaní s druhým štvrťrokom 2019. Výstavba rodinných domov vzrástla oproti obdobiu pred pandémiou o 12 %. Z celkového počtu začatých bytov rodinné domy tvorili 61 %, pred dvomi rokmi to boli takmer tri štvrtiny. Zvýšil sa aj počet dokončených bytov, medziročne o 17 %. Skolaudovaných bolo 4 872 bytov, čo bolo súčasne o desatinu viac (o 9,8 %) ako v rovnakom období pred pandémiou. (iH)