Upozornila, že toto pracovisko má pôsobiť predovšetkým preventívne a zámerom  ministerstva je garantovať dohľad nad kritickými miestami, kde je podľa štatistík najviac trestných činov. „Toto operačné stredisko sa zriadilo v spolupráci a za podpory samosprávy. V tomto projekte sme sa upriamili na znižovanie kriminality u našich minoritných spoluobčanov. To bola aj jedna z mojich priorít, s ktorými som nastupovala do funkcie, aby klesala kriminalita v rómskych osadách,“ skonštatovala D. Saková. Operačné stredisko funguje od 15. apríla 24 hodín denne, sedem dní v týždni a pracuje v ňom šesť výsluhových dôchodcov, ktorí podľa ministerky veľmi dobre poznajú činnosť Policajného zboru. Na obrazovkách sledujú videozáznam z 32 videokamier, ktoré vlastní samospráva. „Prisľúbili sme zároveň pani primátorke dokúpiť 26 ďalších kamier, ktorých videozáznam sa taktiež bude prenášať priamo sem. Naši pracovníci narušenie poriadku alebo páchanie akejkoľvek trestnej činnosti automaticky hlásia. Máme tu tiež vyčlenenú špeciálnu hliadku, ktorá zasahuje na kritických miestach a rieši jednotlivé priestupky a oznamy,“ ozrejmila ministerka Saková a dodala, že od otvorenia pracoviska riešili v Krompachoch 13 podnetov. Ministerstvo chce v tomto projekte pokračovať aj na iných miestach v rámci regiónu, ministerka konkretizovala, že v horizonte troch až šiestich mesiacov by chceli do tohto operačného strediska prenášať záznam aj z neďalekých obcí Kluknava, Richnava a mesta Spišské Vlachy. Ide o pilotný projekt a takýchto operačných stredísk by malo podľa Sakovej vzniknúť v Prešovskom a Košickom kraji niekoľko. „Cieľom je, aby v nich monitorovali situáciu a riešili nasadenie síl a prostriedkov pri narušení verejného poriadku a inej násilnej trestnej činnosti. Vedeli by sme si predstaviť niečo takéto aj v okresoch Rožňava a Revúca, ale napríklad tiež v okolí Jarovníc v Prešovskom kraji,“ doplnila D. Saková. Realizácia pilotného operačného strediska v Krompachoch stála 25 000 eur, ministerstvo vyčlenilo na projekt ďalších 2,5 milióna eur. Tieto prostriedky môžu formou dotácie získať aj iné obce, ktoré majú podobné problémy, aby si na tento účel dokázali zabezpečiť kamerový systém a následne prenášať záznam do operačného strediska. (iH)