Ide o výročie úmrtia zakladateľa lekárskej mikrobiológie a imunológie Louisa Pasteura, ktorý ako prvý pripravil vakcínu proti besnote. Svetová zdravotnícka organizácia pripomína týmto dňom význam preventívnych opatrení, ktorými sa dá ochoreniu predísť. K týmto opatreniam patrí očkovanie vnímavých zvierat a ľudí. Na Slovensku je situácia podľa hygienikov v prípade besnoty priaznivá. Cestovatelia preto môžu mať falošný pocit bezpečia, že je to tak aj v iných krajinách. Väčšina európskych krajín je označených za „krajiny bez besnoty“, vrátane susednej Českej republiky a Rakúska. Na Slovensku sa od roku 1994 každoročne uskutočňuje orálna vakcinácia líšok proti besnote. Za ostatné roky sa úsilie sústredilo na oblasti susediace s Poľskom a Ukrajinou, ktoré každý rok evidujú prípady nákazy besnotou. Od roku 2007 sa zároveň plní Národný eradikačný program pre eradikáciu besnoty, ktorý zahŕňa povinnú identifikáciu, registráciu, ako aj povinné očkovanie proti besnote u domácich vnímavých zvierat. Posledný prípad besnoty u človeka bol evidovaný na Slovensku v roku 1990 po pohryzení mačkou v okrese Rožňava. Naposledy bolo u zvierat zaznamenaných v roku 2015 päť prípadov besnoty u uhynutých líšok v okrese Poprad a Stará Ľubovňa. Proti besnote sa dá pred vycestovaním do rizikových krajín zaočkovať. Podľa údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb v rokoch 2006 až 2019 bolo v európskych krajinách zaznamenaných 18 prípadov besnoty súvisiacich s cestovaním. Všetky prípady končili úmrtím. Prípady boli infikované v Ázii (India, Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny), v Afrike (Maroko, Mali, Guinea-Bissau, Tanzánia, Južná Afrika) a v Karibiku (Haiti). Väčšina prípadov bola pohryzená psom, dva prípady mačkou. (iH)