V týchto ťažkých časoch sú najviac ohrození a zasiahnutí nebezpečnou pandémiou naši seniori. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa im preto aj v tejto mimoriadne náročnej situácií snaží neustále pomáhať a stala sa dôležitou súčasťou projektu Senior boxov, ktoré prináša Ošetrovateľské centrum a Slnečný dom v Humennom. Senior boxy sú určené na pomoc bezvládnym osobám, ktoré  sa môžu ľahko ocitnúť v riziku bez včasnej a primeranej starostlivosti. Ide o originálny projekt, ktorý je na Slovensku výnimočný. Senior boxy obsahujú komplexný edukačný balíček, plný užitočných darčekov, ktorý pomáha zvyšovať pripravenosť blízkych na starostlivosť o vážne a dlhodobo chorých a poskytne im oporu i dôležité informácie. Tento ročník je výnimočný aj navýšením počtu Senior boxov až na 3000 kusov, ktoré budú opäť bezplatne distribuované  po Slovensku do liečební a oddelení dlhodobo chorých, či iných vybraných oddelení v rôznych slovenských nemocniciach. Ich približná hodnota je 132 000 eur, teda 44 eur na jeden Senior box. (iH)