Presne 1. januára 1993 začala písať svoju históriu a hoci si ju viacerí vrcholní politici včera neuctili (ani prezidentka a ani premiér), pripomenul si ju podpredseda parlamentu Juraj Blanár. „28. výročie vzniku našej samostatnej vlasti Slovenskej republiky,“ reagoval včera J. Blanár. „Nezabúdajme na túto významnú udalosť a neberme ju ako samozrejmosť. Buďme sami sebou, rozvíjajme našu slovenskosť a tým naše pevné zakorenenie, a tiež úctu našim predkom. Lebo ak si vážime samých seba, tým získavame aj rešpekt ostatných národov. Prajem našej vlasti a všetkým ľuďom, nech sa im darí v radostiach, ale i starostiach, lebo aj tie treba zvládnuť a ísť ďalej. Pevné zdravie, šťastie a porozumenie nech vás sprevádzajú po celý tento rok 2021.“ (iH)