V budove UNLP na  Tr. SNP 1 je Perinatologické centrum, pôrodnica a novorodenecké oddelenie, ktoré koncentruje patologickú graviditu, hroziace predčasné pôrody a zabezpečuje starostlivosť o najrizikovejšiu skupinu. Na gynekologicko-pôrodníckej klinike sa tento rok narodilo doposiaľ 274 predčasne narodených detičiek, z toho 73 s hmotnosťou od 500 – 1500 gramov. 17. november si pripomíname Svetový deň predčasne narodených detí. Predčasne narodené deti tvoria 4-8 % (v závislosti od regiónu) z celkového počtu novorodencov, sú narodené pred 36 týždňom gravidity a majú menej ako 2500 g. Príčiny, ktoré vedú k predčasnému pôrodu, sú ochorenia matky, zvýšený krvný tlak, cukrovka či rôzne infekcie, podvýživa, vrodené chyby plodu ale môže to byť aj stres, neistota a vek matky. 17. novembra si každoročne pripomíname Svetový deň predčasne narodených detí. „V tento deň sa musíme zamyslieť nad tým, čo musíme na starostlivosti o týchto pacientov vylepšiť a usilovne na tom pracovať. Prvé minúty po narodení sú kľúčové a rozhodujú o ďalšom zdravotnom stave dieťaťa. Prvé vyšetrenie a stabilizácia dieťaťa by sa mala diať ešte pred prerušením pupočníka na špeciálnom vyhrievanom lôžku. Našim cieľom je, aby sme nemuseli predčasne narodeného novorodenca napájať na umelú pľúcnu ventiláciu, preto by sme mali  zmeniť stratégiu stimulácie týchto detí. V ideálnom prípade by mal byť takýto novorodenec na neinvazívnej podpore dýchania čo najskôr ešte v tesnej blízkosti svojej matky,“ uviedol primár Neonatologického oddelenia Peter Krcho. Tento rok sa v UNLP doposiaľ na Tr SNP 1 narodilo 73 novorodencov s hmotnosťou od 500 do 1500 g a 201 novorodencov s hmotnosťou od 1500 do 2500 g. Novorodenci s tehotenstvom trvajúcim menej ako 32 týždeň a často pod 1500 sú ošetrovaní na ONIM (Oddelení neonatálnej intenzívnej mediciíny) DFN v Košiciach, doposiaľ ich bolo 73. Novorodenci s dĺžkou gravidity nad 32 týždeň a s približnou hmotnosťou nad 1800 g, teda väčšina týchto detí,  ostávajú zväčša na Neonatologickom oddelení v UNLP Košice na 17. poschodí. Nevyžadujú vysoko špecializovanú, len krátkodobú, presnú ale intenzívnu starostlivosť. „Ak si pripomíname deň predčasne narodených novorodencov, nemali by sme zabúdať práve na túto skupinu novorodencov od 1500 do 2500, ktorí sú medzi predčasne narodenými najpočetnejší, ktorí sa môžu po rýchlej a efektívnej stabilizácii veľmi rýchle vrátiť k mamkám a profitovať z kontaktu matka dieťa, profitovať z podávania materského mlieka a profitovať z dojčenia, ktoré by sme my neonatológovia, lekári a sestry mali maximálne podporovať. Aj v tejto oblasti sú rezervy, ktoré by sme mali spoločnými silami vyriešiť,“ upresňuje P. Krcho.     

Pri kvalitne poskytnutej zdravotnej starostlivosti sa dajú predčasne narodené deti zvládnuť asi od 23. týždňa. Najčastejšie preventívne postupy  po narodení predčasného novorodenca sú stabilizácia pľúc, cirkulácie či liečba infekcie, prevencia krvácania do mozgu a plynulá a účinná stimulácia materským mliekom.  Pokiaľ odborníci tieto komplikácie zvládnu, nemusia mať do budúcna žiadne zdravotné problémy. „U predčasne narodených detí sa líši aj dĺžka pobytu v nemocnici. Pri pôrodnej hmotnosti do 1000 g zvyčajne dieťa ostáva v nemocnici (ideálne v sprievode matky) zhruba dva mesiace. Pokiaľ pri narodení váži od 1,8 do 2 kg, skracuje sa doba hospitalizácie zväčša na 2-3 týždne,“ dodáva P. Krcho. Svetový deň predčasne narodených detí bol založený európskymi rodičovskými organizáciami a rodičmi predčasne narodených detí, ktorí sa rozhodli informovať o problematike predčasných pôrodov. Počas tohto dňa sa po celom svete usporadúvajú rôzne podujatia a od roku 2011 má oficiálne čestné miesto aj v našom kalendári. Oficiálnou farbou predčasne narodených detí sa stala purpurová. Do tejto farby sú v tento deň zafarbené nie len svetové dominanty ako Eiffelova veža či Big Ben, ale často aj dominanty po celom Slovensku. To pre to, aby nám pripomenuli, aký náročný boj tieto deti museli hneď na začiatku svojho príbehu zvládnuť a aby sme si v tichosti zaspomínali na tie, ktoré svoj boj prehrali. (iH)