Zamestnávateľov však môže tešiť stúpajúci počet reakcií na voľné pracovné miesta.

 

Rok 2019 priniesol na najväčší pracovný portál Profesia.sk viac ako 262-tisíc ponúk. Ak porovnáme počet pracovných príležitostí s predošlými dvoma obdobiami, môžeme vidieť, že ide o najnižší počet. Rekordným tak zostáva rok 2017, keď zamestnávatelia hľadali nových ľudí v takmer 275-tisíc pracovných inzerátoch. Treba však zdôrazniť, že v 22-ročnej histórii portálu Profesia.sk je rok 2019 stále tretím najúspešnejším. Kým ponuka voľných pracovných miest sa za posledné mesiace zužovala, opačný vývoj vidíme pri počte reakcií na ponuky. V roku 2019 v priemere platilo, že na jeden pracovný inzerát zareagovalo približne 17 uchádzačov. Priemerný počet reakcií na ponuku bol dokonca vyšší aj ako v roku 2016, kedy bolo na Profesia.sk menej ponúk ako dnes. Kde je hľadanie práce najjednoduchšie? Pri pohľade na mapu Slovenska je jasné, že počet pracovných príležitostí v hlavnom meste je výrazne vyšší ako v hociktorom inom regióne. Ponuky v Bratislavskom kraji tvoria až 42 % z celkového počtu pracovných príležitostí. Hľadať prácu na západnom Slovensku je tak výrazne rozdielne ako inde. Keď spočítame všetky kraje na západe, môžeme vidieť, že v tejto časti našej krajiny je takmer 67 % ponúk na Profesia.sk. Spomedzi krajov bol v roku 2019 najnižší počet ponúk v Prešove a okolí. Rok 2019 priniesol najviac pracovných príležitostí v obchode, výrobe, administratíve, IT a doprave. Keď sa však pozrieme, ktoré sektory rástli v počte ponúk medziročne najviac, išlo najmä o telekomunikácie a poisťovníctvo. O viac ako desatinu rástol tiež počet ponúk v zákazníckej podpore a vrcholovom manažmente. V oboch prípadoch rástol počet ponúk o približne pätinu. Naopak, na spodku rebríčka skončili zamestnávatelia v textilnom, kožiarskom a odevnom priemysle. Počet pracovných ponúk tu na rozdiel od spomínaných výrazne poklesol. Medziročne išlo o viac ako 46 %. O viac ako pätinu klesol tiež počet ponúk v manažmente kvality, chemickom priemysle, strojárstve a automobilovom priemysle. (iH)