Do siedmeho ročníka sa zapojilo viac ako 70 organizácií s takmer 220 dobrovoľníckymi ponukami v hlavnom meste a okolí. Dobrovoľnícku skúsenosť budú môcť v rámci Bratislavského kraja získať aj deti zo Základných a Materských škôl tak, že si na pár hodín vyskúšajú reálnu dobrovoľnícku pomoc organizáciám. Bratislavské dobrovoľnícke centrum začína v rámci Týždňa dobrovoľníctva s organizáciou výchovy detí k dobrovoľníctvu prostredníctvom reálnej dobrovoľníckej skúsenosti. „Deti do 15 rokov môžeme zapájať do dobrovoľníctva iba za špecifických podmienok, všetkým  ale môžeme hravou formou ukázať, čo robia dobrovoľníci. Deti si tak vyskúšajú sadiť trvalky, vytrhávať burinu, maľovať hracie prvky na zem alebo natierať jednoduché drevené prvky do záhrady,“ vysvetľuje PR manažérka BDC Michaela Bagalová. Do Týždňa dobrovoľníctva sa zapájajú prevažne občianske združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, domovy pre seniorov, domovy sociálnych služieb ale aj mestské časti. V rámci aktivít Týždňa dobrovoľníctva prevládajú v Bratislavskom kraji exteriérové ponuky, ako úprava záhrad, maľovanie, oprava pieskoviska či obnova prístrešku. Spomedzi interiérových naopak umývanie okien, administratívne práce, upratovanie detských herní ale aj výroba koberčekov pre psov a mačky do útulkov. Týždeň dobrovoľníctva je všeobecne vyhľadávaný pre možnosť vyskúšať si dobrovoľníctvo bez registrácie a zaväzovaniu sa k dlhodobej pomoci. Zapájajú sa do neho rôzne vekové skupiny, priateľské a pracovné kolektívy s cieľom stretnúť sa a pomôcť komunite vo svojom okolí. (iH)