Dôvodom zmeny je, že doterajší prednosta Pavol Bečarik sa k 9. decembru 2018 vzdal funkcie. Okresný úrad vo Veľkom Krtíši vedie od 1. januára 2019 Marián Siekela. Dovtedajší prednosta Jozef Cuper sa svojej pozície vzdal ku 31. decembru. (iH)